Proses Pembuatan b-foam®

Bahan baku EPS bead dari warehouse dimasukkan ke dalam mesin pre-expand untuk proses expanding. Tahap pertama dinamakan “single expand” dan tahap kedua dinamakan “double expand“.

Setelah proses expanding, butiran EPS bead yang telah mengembang akan keluar melalui pintu pengeluaran dan jatuh ke dalam fluidized bed.

Setelah melalui proses expanding dan fluidizing butiran EPS disimpan ke dalam silo untuk proses aging. EPS didiamkan selama sekurang-kurangnya 4 jam. Tujuannya agar sisa gas pentane yang tidak terekspansi dapat keluar dan oksigen dapat masuk ke dalam pori-pori butiran EPS.

Setelah butiran EPS dimasukkan ke dalam mesin blocking untuk dicetak menjadi bentuk balok dengan melalui tahap pemanasan dan penekanan sehingga dapat mengikat butiran EPS tersebut menjadi padat sesuai dengan densitas yang diinginkan. Setelah menjadi balok, balok tersebut harus didiamkan (proses aging) untuk menurunkan kadar air dalam balok.